Veřejné SMS kanály: Žádný záznam.
Webová aplikace poskytující přehled informačních kanálů
s možnosti přihlášení a odhlášení, archiv doručených zpráv.